HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ NINH MỸ NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Chương VI Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015;Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MTTQ - BTT ngày 22/4/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 34/KH-MTTQ - BTT ngày 26/4/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoa Lư về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.

          Từ ngày 5/5/2021 đến ngày 12/5/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Mỹ tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND  xã nhiệm kỳ 2021- 2026 vận động bầu cử .

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Bám sát các quy định của pháp luật và đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử về việc đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên, các chương trình hành động của từng ứng cử viên đều được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu,  chương trình hành động của các  ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của xã. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội,   hướng tới mục tiêu cao nhất là vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Cử tri xã Ninh Mỹ đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; hội tụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử trở thành người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, đảng bộ, chính quyền  sẽ chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Một số ý kiến mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển  khai dứt điểm các chương trình hành động và đo lường hiệu quả của chương trình trong quá trình thực hiện, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hoá xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

          Đại diện các ứng cử viên ứng cử tại các tổ bày tỏ sự trân trọng và xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, những tình cảm quý báu này sẽ là động lực để mỗi ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu HĐND xã khóa mới sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử; không ngừng học tập, rèn luyện đáp ứng tiêu chuẩn của người đại biểu; thường xuyên, liên tục nêu gương, làm gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi, kỳ vọng của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, hết lòng phấn đấu vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 274
  • Tất cả: 6 516
Đăng nhập